02 May 2009

*May 2 פרגים ופיצה- סוזן בוייל

פרגים שפגשתי בדרך...
The Scotsman מגזין
מדווח על ליין פיצות חדש המיוצר כעת במאפייה בליברפול. הפיצה החדשה נקראת פיצה אוליב בוייל. על גבי הבצק מופיעה דמותה של סוזן בוייל, הכוכבת הנולדת המוכשרת של בריטניה. עוד דרך לקדם מכירות של פיצה.. במידה ואתם סקרנים לדעת ממה עשוי הטופינג? - זיתים שחורים- השיער..בשר חזיר לאף והיתר מבצק .. מקור התמונה
והכתבה -
כאן

חניתה הראל©כל הזכויות שמורות לי על כל תכנים והתמונות.עולם קולינרי עשיר המוגש לכם בעברית

No comments:

Related Posts with Thumbnails
assets website counter
by TwitterButton.com Subscribe in a reader

Creative Commons License