24 July 2009

* July 25 קמפיין לבירה בלגית בנוסח שנות ה 60 : רוברט מקג'יניס

קמפיין לבירה בלגית
סטלה ארטואה היא מותג בירה בלגית המשווק גם בארץ. החברה יצאה לאחרונה בקמפיין רטרו פרסומי לבירה בנוסח שנות ה -60. הכרזות החדשות משחזרות עבודות קודמות של רוברט מקג'יניס שייצר פוסטרים ללהיטי הקולנוע של שנות ה 60, כגון :ארוחת בוקר בטיפני, ברברלה ומספר כרזות לסרטי ג'יימס בונד. רוברט נחשב למעצב כרזות סרטי קולנוע וכותרי ספרים מהטובים בעולם אז ואולי גם עד היום. האיש יליד תחילת שנות העשרים של המאה הקודמת פרש לגמלאות אך הסכים להירתם למשימה מאתגרת זו של יצירת כרזות פרסומת לבירה שיידמו לכרזות הקולנוע הותיקות. רוברט המודע לדור המעצבים העכשווי וליצירה הממוחשבת עדיין יוצר בעפרון, במברשת וצבע כמו שייצר עשרות שנים לפני כן. ניתן לצפות בתרשימים האיור המוקדמים ותהליך היצירה של כרזות הבירה שייצר כאן
 
הידיעה המלאה ומקור התמונות  כאן

No comments:

Related Posts with Thumbnails
assets website counter
by TwitterButton.com Subscribe in a reader

Creative Commons License