17 September 2010

*גמר חתימה טובה - גלויות מהשוק

לכל קוראי היקרים ,גמר חתימה טובה
.דקה לפני שסוגרים הכל קפצתי לשוק . כבר בדרך אפשר היה להרגיש את השקט שסביב
.שלושה זרי פרחים ב- 20 ש"ח , שאריות של ירקות ופירות ופרחים ואין מה לקחת הביתה
..מלבד תמרים טריים כמובן
..ורימונים בדוכן המיצים
דקה לפני שסגרו את הבאסטות.. נאספו הקרטונים ,השלטים,שטפו עם צינור הדק את המדרכות הכהות וכולם אמרו יפה שלום והלכו הביתה ..לאכול ואולי לעשות קצת חשבון נפש.. זזתי גם אני משם
.גמר חתימה טובה חברים ,נתראה כאן אחרי החג
חניתה הראל©כל הזכויות שמורות על התכנים והתמונות שלי.עולם קולינרי עשיר וטעים
 
תמונות שוק נוספות : כאן

No comments:

Related Posts with Thumbnails
assets website counter
by TwitterButton.com Subscribe in a reader

Creative Commons License