03 November 2010

*גרעיני חמנייה 'הנד מייד', לראותם בלבד

.מאה מיליון (אבל מי סופר) של 'גרעיני חמנייה' הנראים אמיתיים כל כך..רק לפצח ולאכול

אל תטעו , הגרעינים הללו המוצגים בתערוכה במוזיאון טייט שבלונדון נעשו אחד אחד ובעבודת ידנית . כל 'גרעין' קטן עשוי פורצלן .1600 סינים עבדו (בחדווה וגם צבעו את הגרעינים
 :פרוייקט מיוחד של האמן הסיני
יליד בייג'ין
בימים הראשונים להצגת התערוכה ניתנה הרשות למבקרים לפסוע על משטח הגרעינים. היום מפאת האבק הנוצר הדריכה נאסרה
מדהים לראות כה הרבה גרעיני חמנייה יציר אדם .סינים . אומנים בעצמם שכל אחד מהם יצר מעל 60 אלף גרעינים

התגובות לפרוייקט ברשת מעניינות. חלק מהקוראים מעריצים את עבודת האומנות הזו, אחרים חשים ביטול לאור העובדה שהפרוייקט דרש משאבים רבים. האומן מצידו מצדד בעבודת האומנות הבלתי שיגרתית שלו
האומן מציין שהפרוייקט הפגיש והעסיק אנשים שונים שעבדו 'כמו פעם' בתהליכי עבודה (שלבים) שונים עד ל'מוצר' המוגמר. כל גרעין פורצלן נמשך ב- 4 משיכות מכחול שחורות. אנשים עסקו במלאכה לצד חיי השיגרה וגם בביתם הפרטי

.אפשר לאהוב את העבודה או לא.. ללא ספק אי אפשר להתעלם ממנה

No comments:

Related Posts with Thumbnails
assets website counter
by TwitterButton.com Subscribe in a reader

Creative Commons License