16 December 2011

* שוק הפרחים 15.12.2011

צהרי יום שישי, אני משוטטת בשוק הפרחים מחפשת פרח מסויים לניסוי מטבח מעניין. השוק הפעם היה מרהיב במיוחד. אחת מהמוכרות הצעירות בשוק התנדבה לעזור, פתחה זרים חיפשה איתי מה שאני מחפשת. התנצלתי בפניה שאני מטרטרת אותה אך היא השיבה לי בחיוך טוב עיניים. ראו- הפרחים כאן צולמו עם מצלמת הקנון הקטנטנה שלנו בת ה-7 ללא כל עריכה


חניתה הראל בלוג אוכל ©כל הזכויות שמורות על התכנים והתמונות שלי

No comments:

Related Posts with Thumbnails
assets website counter
by TwitterButton.com Subscribe in a reader

Creative Commons License