01 March 2015

*אמבה - קולאז'ים מירקות ופירות 'Raw Vegan Blonde'

"AMBA"
אמבה הוא מותג אומנותי מיוחד במינו. בעלת הבית הבריטית, אמבר, בלונדינית נאה, יוצרת קולאז'ים של ירקות ופירות חיים המשמשים אותה בתזונה היומית ואורך חיים בריא. באתרה, היא מוכרת תדפיסים מצולמים של הקולאז'ים במהדורה מוגבלת (ממוספרת, חתומה+הלוגו), קומפוזיציה נהדרת של צבע ודיוק
:ברשתות החברתיות אמבר מוכרת בכינוי
'Raw Vegan Blonde' (@rawveganblonde)

EAT THE RAINBOW


"An image I created for the beautiful new book by Plenish Cleanse.. now available of Amazon: "
http://www.amazon.co.uk/Plenish-Juices-boost-cleanse-heal/dp/184533986X

 
 
אמבר מוקסמת מיפי המזון, השונות בין פרי לפרי, הצורות והטקסטורות המגוונות. אמבר מפליאה בעבודותיה עבור ספרים, מגזינים וקמפיינים מוזמנים. לדבריה, זו הנאה גדולה להציג את איכויות הצומח (פרי וירק), בראייה עונתית לצד אורך חיים בריא. הקולאז'ים מסודרים על ידה באופן ידני ומצולמים מיד

מקור הצילומים: בדף הפייסבוק/ז'ורנל/אתר של אמבה
האתר- כאן
הטוויטר - כאן
דף הפייסבוק - כאן
אינסטגרם - כאן
הז'ורנל - כאן

No comments:

Related Posts with Thumbnails
assets website counter
by TwitterButton.com Subscribe in a reader

Creative Commons License