26 May 2010

*May25 זעיר, מתוק ולא אכיל - האומנות של סטפני קילגסט

זעיר, מתוק ולא אכיל - האומנות של סטפני קילגסט
דברי המתיקה והקרפים שבצילום , נראים כהעתק מדוייק של הדבר האמיתי, כמעט ולהושיט יד ולנגוס בם
סטפני קילגסט אומנית צרפתיה צעירה מעצבת דברי מאכל מגוונים וזעירים מפלסטיק. מרבית הפריטים קטנים מגפרור. סטפני עוסקת בתחביב המיוחד הזה החל משנת 2007 עת חיפשה עיסוק חדש לשעות הפנאי

ייצור פרטי המזון הקטנטנים הזכיר לסטפני את ילדותה עת עיצבה פריטים מחימר עבור בובות הברבי שלה. עיסוק זה הפך מרכזי בחייה לצד שקדנותה על לימודי הארכיטקטורה. מרבית הפריטים ניתנים לענידה כתכשיטים [מגוון]. העבודות מוצעות למכירה גם באתר אטסי, מעניין להרשם לאתרם גם בפייסבוק
Stephanie Kilgast
:מקורות
האתר של סטפני קילגסט : כאן
שיעור לדוגמא : כיצד מעצבים לימונים - כאן [+בקובץ 5 דפים ב PDF]
מקור הצילומים ותמונות נוספות : כאן

No comments:

Related Posts with Thumbnails
assets website counter
by TwitterButton.com Subscribe in a reader

Creative Commons License