21 July 2014

*מוצרים ביו פלסטיים - האם המזון העתידי כבר כאן

מוצרים ביו פלסטיים
:שם הפרוייקט
Bioplastic Fantastic
:שם המעצבת
Johanna Schmeer
שבעה מוצרים המשלבים או מחליפים כלי אוכל/מזון ועשויים לספק תצרוכת אנרגיה נדרשת לאדם על מנת לשרוד
המוצרים עשויים אינזימים וביו פלסטיק ו'מופעלים' על ידי תהליך פוטוסינטזה מלאכותי
אוכלוסיית העולם גדלה, מדי יום, מתגלים מוצרי מזון אלטרנטיביים על מנת להאכיל 9.6 ביליון אנשים שיחיו כאן בשנת 2050
הפיתוח האחרון של ג'והנה שמר,הוגת הפרוייקט, משתמש בננו טכנולוגיה לשם הפקת מזון סינטטי כתחליף למזון רגיל
שבעת המוצרים הפלסטיים, משתמשים בפוטוסינטזה מלאכותית על מנת ליצור - מים, ויטמינים, ברזל, סוכר, שומן, פרוטאין ומינרלים

No comments:

Related Posts with Thumbnails
assets website counter
by TwitterButton.com Subscribe in a reader

Creative Commons License